نویسنده = ������������������ �������� ��������
الگوی عوامل موثر بر نگرش و قصدخرید مصرف کنندگان نسبت به محصولات وارداتی

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 48-68

محمد صالح ترکستانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ قاسم بخشنده