نویسنده = �������������� ��������������
تأثیر هوش هیجانی بر بازاریابی رابطه‌مند

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 161-178

نورمحمد یعقوبی؛ ارغوان والی زاده اردلان