نویسنده = ����������������������� ��������
الگوسازی مسیری ساختاری رابطه قابلیت های پویا و پویایی محیطی

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 85-103

مریم نکوئی‌زاده؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ عباسعلی حاجی‌کریمی