نویسنده = ������������ �������� ��������
تأثیر طراحی بسته‌بندی بر انتخاب مصرف‌کنندگان

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 175-194

داود فیض؛ عظیم الله زارعی؛ فاطمه اشرفی