نویسنده = ������������������� ���������� ��������
تأثیر تبلیغات توصیه‌ای بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 49-67

محمد رضا حمیدی‌زاده؛ منیژه قره چه؛ اکرم هادی‌زاده مقدم؛ سیروس سلیمی‌پور****