نویسنده = ������������ ����������������
واکنش‌ بازده غیرعادی سهام نسبت به ارزش برند

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 45-62

ابوالفضل براتی؛ محمد رضا عباسپور نوغانی