نویسنده = ������ ������������ �������� ������
شناسایی و ترکیب قابلیت‌های سازمانی در موفقیت رقابتی صنعت نوشیدنی

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 51-67

محمد علی شاه حسینی؛ محمد هادی رنجبر؛ مسعود کیماسی