نویسنده = ������ ���������������� ��������������
تاثیر شبکه‌های کسب و کار بر کسب مزیت رقابتی پایدار

دوره 17، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 51-66

سید حمید خداداد حسینی؛ اسماعیل شاه طهماسبی