نویسنده = ���������� ����������������
طراحی الگوی ارزیابی جذابیت صنایع هدف و رتبه‌بندی صنایع از منظر نظام بانکی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 31-49

سید محمود حسینی کشکوئیه؛ غلامحسین اسدی؛ محمد رضا حمیدی زاده