نویسنده = �������������� �������� ����������
تأثیر عوامل نهادی بر عملکرد پایدار بنگاه‌ها

دوره 15، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 81-100

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور؛ میلاد هوشمند چایجانی


تفاوت بین زنان و مردان در جبران هدیه دریافتی

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 123-139

10.29252/jbmp.15.26.123

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور؛ معصومه حدادی