نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
رتبه بندی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در نمایشگاه

دوره 16، شماره 31، آذر 1396، صفحه 83-102

یاسر سبحانی فرد؛ سعید چراغعلی؛ سید محمد حسین حسینی؛ سید محمد مهدی مهدی خواه