نویسنده = �������� ������ �������������� ��������
ارائه روشی برای توسعه و رتبه‌بندی سناریو مبتنی بر دیدگاه‌ بازیگران کلیدی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 51-72

منوچهر منطقی؛ امیر علی سیف الدین؛ محسن اکبر پور شیرازی؛ علی زارع میرک اباد