نویسنده = �������������� ���������������� ������������
بازاریابی سیاسی و انصراف از دریافت یارانه نقدی

دوره 15، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 13-26

هاشم اقازا ده؛ داریوش طهماسبی اقبلاغی؛ علی ابدالی