نویسنده = ������������ ������������ ��������
شناسایی الزام‌های مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان کالاهای تند‌مصرف در حوزه بازاریابی

دوره 15، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 27-44

محمود محمدیان؛ زهره دهدستی شاهرخ؛ امیر خانلری؛ بهاره ظهوری