نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تأثیر عوامل نهادی بر عملکرد پایدار بنگاه‌ها

دوره 15، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 81-100

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور؛ میلاد هوشمند چایجانی