نویسنده = �������������������� �������� ��������
قواعد رقابت سالم و مقایسه کشورهای منتخب از نظر رقابت‌پذیری

دوره 15، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 101-120

امیر عباس علاالدینی؛ محمد جعفر قنبری جهرمی