نویسنده = �������������� ������������������
تاثیر بازاریابی سبز بر گردشگری سلامت در استان سیستان و بلوچستان

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 137-155

10.52547/jbmp.19.41.137

دکتر حامد آرامش؛ علی اصغر تباوار؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالناصر درخشان