نویسنده = ������ ������ ���������������� ������
شناسایی مفهوم اعتماد مشتری به تبلیغات دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین: توسعه‌ی مدل با نظریه داده‌بنیاد

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 92-119

10.52547/jbmp.20.45.92

حجت نجاتی رشت‌آبادی؛ محسن اکبری؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی