نویسنده = ���������������� �������� ������������
داستان‌سُرایی برند و اعتماد به برند با تمرکز بر نقش میانجی اصالت برند

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 169-201

10.52547/jbmp.21.49.169

مجید فانی؛ سیده معصومه غمخواری؛ محمدامین ترابی