نویسنده = ������������ ������������ ����������
واکاوی مفهوم مسئولیت اجتماعی دیجیتال: بررسی عملکرد کسب‌وکارهای ایرانی

دوره 21، شماره 50، تیر 1401، صفحه 128-155

10.52547/jbmp.21.50.128

بهاره عابدین؛ سحر مهدی پور پیجا؛ آرزو حسین زاده؛ حمیده هنرمند حقیقی