کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تحلیل نقادانه شش دهه مطالعات راجع به کمپین تبلیغاتی

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398

10.29252/jbmp.18.38.110

زینب زمانی؛ محمد علی بابایی زکلیکی


شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد و سنجه‌های ارزش ویژه برند در برند سازی مقاصد گردشگری

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 57-73

نرگس دل افروز؛ محسن اکبری؛ یلدا رحمتی؛ محمد رضا تقی زاده جوشری


الگوی یکپارچه پذیرش تغییرات با روش ترکیبی-اکتشافی

دوره 13، شماره 20، آذر 1393، صفحه 67-86

هانیه آرزمجو؛ حسین رحمان سرشت؛ وحید ناصحی فر