کلیدواژه‌ها = راهبرد
رابطه بین راهبرد‌های کسب‌و‌کار و راهبرد‌های بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 15، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 155-171

پرویز کفچه؛ سید محمد موسوی جد؛ سامان مهدوی


بررسی تأثیر ابعاد محتوایی سازمان بر هوشمندی رقابتی مطالعه ای در صنایع کاشی استان یزد

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 49-66

سید محمد طباطبایی نسب؛ ربابه السادات پورهاشمی


تدوین راهبردهای برندسازی ملی در ایران

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 31-48

ابوالفضل معصوم‌زاده زواره؛ جعفر شمسی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد

دوره 9، شماره 1، خرداد 1389

محمد مهدی پرهیزگار؛ محمد محمودی میمند؛ بهنام دهبان