کلیدواژه‌ها = هوشمندی رقابتی
تبیین الگوی رفتار رقابتی در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 13-30

فاطمه مشکدانیان؛ معصومه حسین زاده شهری؛ مریم مقدس بیات؛ محمدعلی بابایی زکلیکی


بررسی تأثیر ابعاد محتوایی سازمان بر هوشمندی رقابتی مطالعه ای در صنایع کاشی استان یزد

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 49-66

سید محمد طباطبایی نسب؛ ربابه السادات پورهاشمی


بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

حسین رضایی دولت آبادی؛ زهرا زینلی؛ زهرا شکرچی زاده


هوشمندی رقابتی و تصمیم گیری استراتژیک

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

علی رضائیان؛ مجتبی لشکر بلوکی