کلیدواژه‌ها = استراتژی بازاریابی
طراحی مدل عوامل اثرگذار بر اجرای استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری

دوره 19، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 147-170

10.29252/jbmp.19.44.147

احمد طاهری؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ محمدتقی امینی؛ حبیب اله دانایی


طراحی محتوی استراتژی بازاریابی کسب‌وکارهای دیجیتال حوزه خدمات

دوره 18، شماره 37، خرداد 1398، صفحه 99-120

10.29252/jbmp.18.37.99

شیوا یزدانفر؛ عبداله نعامی؛ ناصر آزاد


تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

سید محمود حسینی؛ مریم نکوئی زاده؛ مریم مخزن قدیمی