کلیدواژه‌ها = قصد خرید مجدد
ارائه مدل علّی متغیرهای مرتبط با قصد خرید مجدد در حراج آنلاین B2C

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 144-168

10.52547/jbmp.20.45.144

عباسعلی رستگار؛ سیما علی پور؛ مریم اصغری نجیب


نقش تعهد عاطفی و تعهد مستمر در اثرگذاری ادراک مشتری بر قصد خرید مجدد

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 87-101

مجید مومن؛ منیژه قره چه؛ رضا قنبرزاده ****


تأثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد با میانجی‌گری ارزش ادراک ‌شده

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 157-175

رحمت‌ا... قلی پور؛ هاشم اقازاده؛ الهه بخشی‌زاده*


بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مندی و قصد خرید مجدد مشتریان (مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک بانک ملت)

دوره 11، شماره 13، اسفند 1391

علی صنایعی؛ مهدی پورمصطفی خشکرودی؛ امیرمهدی قاضی فرد؛ محمدعلی نصیرزاده