کلیدواژه‌ها = سفر مشتری- بانکداری اینترنتی- نقاط تماس مشتری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چارچوبی برای ارتقای تجربه‌ی دیجیتالی مشتری در بانکداری اینترنتی با تمرکز بر نقاط تماس مشتری

دوره 18، شماره 40، زمستان 1398

10.29252/jbmp.18.40.36

احسان کریمی؛ مهدی شامی‌زنجانی؛ مسعود کیماسی؛ علیرضا حسن زاده