کلیدواژه‌ها = ابزارهای بازاریابی رسانه‌های اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکت‌های استارت‌آپی

دوره 19، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 120-148

10.29252/jbmp.2021.220280.1012

معین کلوشانی؛ داود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی