دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تبیین فرایند و توسعه مدل کنترل استراتژی با رویکرد منبع ‏محور در حوزه حمل و نقل دریایی: مطالعه‏ ای با روش‏ شناسی نظریه داده‏ بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.48308/jbmp.2024.235234.1593

سیده محبوبه امینی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ ابوعلی ودادهیر


ارائه ‌چار‌چوبی برای ارتقاء ‌سرمایه اجتماعی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی: گروه مالی کیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.48308/jbmp.2024.235610.1606

میترا کردحیدری؛ حسین معینی؛ وحید شرفی


طراحی مدل عوامل موثر بر شبکه ارزش انرژی های تجدیدپذیر و پیامدهای آن در بخش صنعت به روش آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.48308/jbmp.2024.235567.1603

محمد امیر سالاری کمانگر؛ سهیلا خدامی؛ احمد مهرابیان