آ

 • آذر (نویسنده مسئول)، عادل صدای کارمند: بمب ساعتی یا سفیران برند؟ (بررسی اثر صدا بر تعهد کارمندان) [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 119-139]

 • آهنگری، مهسا تأثیر اعتبار نیروی فروش بر وفاداری و سهم از جیب مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش افزوده تجربه شده [دوره 16، شماره 32، 1396]

ا

 • ابراهیمی، ابوالقاسم اثر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ترجیح برند با استفاده از طرح چهارگروهی سالومون [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 13-31]

 • ابوالفضلی، سید ابوالفضل طراحی و تبیین الگوی ارتباط کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازارگرایی [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 49-65]

 • احقر بازرگان، نگین تاثیر ابعاد شخصیتی خریداران بر فعالیت تبلیغات کلامی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • احمدی، ایمان الگوی مدیریت راهبردی سازمان مادر [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 67-87]

 • اذر، عادل انعطاف‌پذیری راهبردی: از تحلیل مفهومی تا الگوی فرآیندی [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 13-32]

 • اسدی، علی تأثیر تناسب شخصیت برند بر نگرش به برند و مؤلفه های ارزش [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 49-64]

 • اسفیدانی، محمد رحیم پاسخ رفتاری مصرف‌کننده به راهبردهای بازاریابی خیرخواهانه در چارچوب SOR [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 125-142]

 • اسماعیل پور، رضا تأثیر تحلیل ارزش مشتری و نوآوربودن محصول بر ارزش طول عمر مشتری: نقش تعدیلگر استراتژی تبلیغات [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • اصانلو، بهاره اثر برندگرایی بر ارزش ویژه داخلی برند [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • افشاری زاده جعفری، امید خوشه بندی تطبیقی چشم انداز، مأموریت و ارزش های شرکت های صنایع غذایی با رویکرد متن کاوی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • اقازاده، هاشم الگوی مدیریت راهبردی سازمان مادر [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 67-87]

 • اکبری، محسن مدل عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی بین بازاریابی و فروش و تأثیر آن بر موفقیت بازاریابی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • انصاری، آذرنوش تاثیر ابعاد شخصیتی خریداران بر فعالیت تبلیغات کلامی [دوره 16، شماره 32، 1396]

ب

 • باقری، تینا ارائه چهارچوبی برای مدلسازی بانکداری شرکتی در ایران [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • بلورپارسا، محمدرضا ارزیابی رویکرد منطقی و احساسی مشتریان در ارزشگذاری برند [دوره 16، شماره 32، 1396]

ت

 • تیموری، هادی تدوین مدل برند مقصد گردشگری مبتنی بر نقاط تماس گردشگر [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • تیموری، هادی تاثیر ابعاد شخصیتی خریداران بر فعالیت تبلیغات کلامی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • توکلی، هدی تأثیر تناسب شخصیت برند بر نگرش به برند و مؤلفه های ارزش [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 49-64]

ج

 • جاویدانی، مسعود راهبرد فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 13-30]

 • جلالی، سید مهدی عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید بیشتر در صنعت بیمه [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 111-124]

 • جواهری، محمد مهدی صدای کارمند: بمب ساعتی یا سفیران برند؟ (بررسی اثر صدا بر تعهد کارمندان) [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 119-139]

چ

 • چراغعلی، سعید رتبه بندی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در نمایشگاه [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 83-102]

ح

 • حاجی پور، بهمن الگوی گونه‌شناسی رهیافت‌های کلان سازمان‌ها در تخصیص منابع بازاریابی [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 93-109]

 • حسینی، ابوالحسن عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف‌کننده با نقش میانجی ترجیح برند سبز [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 109-125]

 • حسینی، سید محمد حسین رتبه بندی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در نمایشگاه [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 83-102]

 • حسینی، مهسا تأثیر ابعاد شخصیت برند بر تصویر برند و وفاداری مشتریان [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 33-47]

 • حمیدی زاده، علی پاسخ رفتاری مصرف‌کننده به راهبردهای بازاریابی خیرخواهانه در چارچوب SOR [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 125-142]

 • حمیدی زاده، محمد رضا تأثیر ریسک ادراک‌شده‌ بر نگرش مشتریان بانکداری اینترنتی [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 51-71]

خ

 • خادمی گراشی، مهدی تأثیر محتوای احساسی پیام های تبلیغاتی بر نیات خرید کودک: [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 103-118]

 • خانلری، امیر تأثیر ابعاد شخصیت برند بر تصویر برند و وفاداری مشتریان [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 33-47]

 • خانلری، امیر بررسی ترجیحات مشتریان نسبت به پاداش های قابل ارائه در باشگاه های مشتریان بانکی با استفاده از تحلیل توامان (مورد مطالعه بانک پارسیان) [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • خداداد حسینی، سید حمید صدای کارمند: بمب ساعتی یا سفیران برند؟ (بررسی اثر صدا بر تعهد کارمندان) [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 119-139]

 • خداد اد حسینی، سیدحمید انعطاف‌پذیری راهبردی: از تحلیل مفهومی تا الگوی فرآیندی [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 13-32]

 • خزائی پول، جواد تأثیر تناسب شخصیت برند بر نگرش به برند و مؤلفه های ارزش [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 49-64]

 • خلیل نژاد، شهرام تأثیر اعتبار نیروی فروش بر وفاداری و سهم از جیب مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش افزوده تجربه شده [دوره 16، شماره 32، 1396]

د

 • دانایی فرد، حسن شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی – دولتی [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 33-49]

 • دانشور، محمد رضا تأثیر اعتبار نیروی فروش بر وفاداری و سهم از جیب مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش افزوده تجربه شده [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • دلخواه، جلیل شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی – دولتی [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 33-49]

 • دهدشتی شاهره، زهره تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش موبایلبانک در بانک صادرات ایران [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 31-48]

 • دهقانی سلطانی، مهدی تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابتپذیری برند با تبیین نقش [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 65-82]

 • دیواندری، علی ارائه چهارچوبی برای مدلسازی بانکداری شرکتی در ایران [دوره 16، شماره 32، 1396]

ر

 • رشید، علی اصغر پاسخ رفتاری مصرف‌کننده به راهبردهای بازاریابی خیرخواهانه در چارچوب SOR [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 125-142]

 • رضاییان، علی رویکردهای تعامل‌پذیر در صنایع خدماتی سنجش شبکه‌های نظام سلامت [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 127-144]

 • رضوانی، مهران مفهوم‌پردازی آمیزه بازاریابی در کسب‌وکارهای فرهنگی - هنری [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 73-91]

 • رنجبریان، بهرام کاوشی بر مدل تجربه مشتری مبتنی بر نقاط تماس در طول سفر دریافت خدمات بانکی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • روستا، احمد راهبرد فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 13-30]

 • روستا، احمد ارزیابی رویکرد منطقی و احساسی مشتریان در ارزشگذاری برند [دوره 16، شماره 32، 1396]

ز

 • زارعی، عظیم تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابتپذیری برند با تبیین نقش [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 65-82]

 • زنوزی، سید جعفر طراحی و تبیین الگوی ارتباط کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازارگرایی [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 49-65]

س

 • سالار، جمشید طراحی و تبیین الگوی ارتباط کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازارگرایی [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 49-65]

 • سبحانی فرد، یاسر رتبه بندی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در نمایشگاه [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 83-102]

 • سید جوادین، سید رضا ارائه چهارچوبی برای مدلسازی بانکداری شرکتی در ایران [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • سلطا نی نژاد، نیما پاسخ رفتاری مصرف‌کننده به راهبردهای بازاریابی خیرخواهانه در چارچوب SOR [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 125-142]

ش

 • شیر خدائی، میثم عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف‌کننده با نقش میانجی ترجیح برند سبز [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 109-125]

 • شیر کوند، سعید تأثیر ابعاد شخصیت برند بر تصویر برند و وفاداری مشتریان [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 33-47]

 • شعبانیان، سمیه ارزیابی عوامل مؤثر بر محبوبیت صفحات طرفداران برند در شبکه‌های اجتماعی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • شکوهیار، سجاد ارزیابی عوامل مؤثر بر محبوبیت صفحات طرفداران برند در شبکه‌های اجتماعی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • شهابی، فاطمه تدوین مدل برند مقصد گردشگری مبتنی بر نقاط تماس گردشگر [دوره 16، شماره 32، 1396]

ص

 • صمصامی، فردیس انعطاف‌پذیری راهبردی: از تحلیل مفهومی تا الگوی فرآیندی [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 13-32]

 • صنایعی، علی تدوین مدل برند مقصد گردشگری مبتنی بر نقاط تماس گردشگر [دوره 16، شماره 32، 1396]

ط

 • طغرائی، محمد تقی مفهوم‌پردازی آمیزه بازاریابی در کسب‌وکارهای فرهنگی - هنری [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 73-91]

ع

 • عامری، مهدی بررسی ترجیحات مشتریان نسبت به پاداش های قابل ارائه در باشگاه های مشتریان بانکی با استفاده از تحلیل توامان (مورد مطالعه بانک پارسیان) [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • عبدالله پور، سجاد تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش موبایلبانک در بانک صادرات ایران [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 31-48]

 • عزیزی، شهریار تحلیل محتوای مسئولیت اجتماعی در مقاصد استراتژیک شرکتهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • علوی، سید مسلم اثر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ترجیح برند با استفاده از طرح چهارگروهی سالومون [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 13-31]

 • عیوضی نژاد، سلمان ارزیابی رویکرد منطقی و احساسی مشتریان در ارزشگذاری برند [دوره 16، شماره 32، 1396]

ف

 • فرخنده، مهسا مدل عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی بین بازاریابی و فروش و تأثیر آن بر موفقیت بازاریابی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • فیض، داود تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابتپذیری برند با تبیین نقش [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 65-82]

 • فضلی نژاد، پدرام اثر برندگرایی بر ارزش ویژه داخلی برند [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • فقیهی، ابوالحسن تحلیل محتوای مسئولیت اجتماعی در مقاصد استراتژیک شرکتهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 16، شماره 32، 1396]

ق

 • قبه ای، محسن اثر برندگرایی بر ارزش ویژه داخلی برند [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • قربانی، محمد جواد تحلیل محتوای مسئولیت اجتماعی در مقاصد استراتژیک شرکتهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • قره چه، منیژه الگوی گونه‌شناسی رهیافت‌های کلان سازمان‌ها در تخصیص منابع بازاریابی [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 93-109]

 • قره چه، منیژه راهبرد فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 13-30]

ک

 • کاشفی نیشابوری، محمد رضا رویکردهای تعامل‌پذیر در صنایع خدماتی سنجش شبکه‌های نظام سلامت [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 127-144]

 • کاظمی، علی تدوین مدل برند مقصد گردشگری مبتنی بر نقاط تماس گردشگر [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • کاظمی، علی کاوشی بر مدل تجربه مشتری مبتنی بر نقاط تماس در طول سفر دریافت خدمات بانکی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • کیائی، پریسا شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی – دولتی [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 33-49]

 • کردنائیج، اسداله تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابتپذیری برند با تبیین نقش [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 65-82]

 • کرد نائیج، اسد الله انعطاف‌پذیری راهبردی: از تحلیل مفهومی تا الگوی فرآیندی [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 13-32]

 • کریمی علویجه، محمد رضا رابطه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان در بانک [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 89-108]

م

 • مبارکی، محمد حسن مفهوم‌پردازی آمیزه بازاریابی در کسب‌وکارهای فرهنگی - هنری [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 73-91]

 • محمدی، مصطفی الگوی گونه‌شناسی رهیافت‌های کلان سازمان‌ها در تخصیص منابع بازاریابی [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 93-109]

 • محمد امینی، طیبه رابطه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان در بانک [دوره 16، شماره 30، 1396، صفحه 89-108]

 • مرادی، محمود مدل عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی بین بازاریابی و فروش و تأثیر آن بر موفقیت بازاریابی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • میرزایی، زینب صدای کارمند: بمب ساعتی یا سفیران برند؟ (بررسی اثر صدا بر تعهد کارمندان) [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 119-139]

 • مقصودی شالدهی، ارزو تأثیر تحلیل ارزش مشتری و نوآوربودن محصول بر ارزش طول عمر مشتری: نقش تعدیلگر استراتژی تبلیغات [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • ملکی مین باش رزگاه، مرتضی خوشه بندی تطبیقی چشم انداز، مأموریت و ارزش های شرکت های صنایع غذایی با رویکرد متن کاوی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • منصوری، اعظم عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید بیشتر در صنعت بیمه [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 111-124]

 • مهدی خواه، سید محمد مهدی رتبه بندی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در نمایشگاه [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 83-102]

 • موتمنی، علیرضا تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابتپذیری برند با تبیین نقش [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 65-82]

 • مومن، نیما مدل عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی بین بازاریابی و فروش و تأثیر آن بر موفقیت بازاریابی [دوره 16، شماره 32، 1396]

ن

 • نوروزی، مهناز تأثیر محتوای احساسی پیام های تبلیغاتی بر نیات خرید کودک: [دوره 16، شماره 31، 1396، صفحه 103-118]

ی

 • یدالهی، شهربانو کاوشی بر مدل تجربه مشتری مبتنی بر نقاط تماس در طول سفر دریافت خدمات بانکی [دوره 16، شماره 32، 1396]

 • یدالهی فارسی، جهانگیر مفهوم‌پردازی آمیزه بازاریابی در کسب‌وکارهای فرهنگی - هنری [دوره 16، شماره 29، 1396، صفحه 73-91]