راهنمای نویسندگان

باسلام

نویسندگان محترمی که علاقه‌مند به ارسال مقاله‌های پژوهشی خود برای نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی هستند، توصیه می‌شود، راهنمای نویسندگان در مراحل پیش از ارسال،حین بررسی و پس از پذیرش مقاله را مطالعه نمایند.

راهنمای پیش از ارسال مقاله

پیش شرط‌های لازم  برای ارسال

 • پژوهشگران با رعایت سلامت و اصالت کامل نویسندگی در چارچوب‌های اخلاق حرفه‌ای، مقالات علمی-پژوهشی خود را مطابق با محورها و قلمرو موضوعی نشریه تدوین و ارائه ‌نمایند.
 • چاپ مقالات پژوهشی اصیل برآمده از طرح‌های پژوهشی استادان گرانقدر و مقالات مستخرج از رساله مقطع دکتری اولویت اصلی مجله است.
 • مقالاتی که حاصل پژوهش‌های کیفی، آمیخته و آزمایشگاهی باشند، در اولویت نشریه قرار دارند.
 • تحقیقات پیمایشی فقط در صورت داشتن نوآوری موضوعی و روشی و همچنین رعایت دقیق استانداردها بویژه در تعیین حجم نمونه و ارائه مستندات کافی برای  بررسی صحت‌سنجی نمونه بررسی می‌شود.
 • مقالاتی که فاقد مطالعات میدانی کمی، کیفی و آمیخته بوده و صرفا مبتنی بر کارهای کتابخانه‌ای هستند (اعم از مرور نظامند، فراترکیب، نقشه برداری نظام مند و ...) در اولویت مجله نخواهند بود.
 • مقاله به نشریه به زبان فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی ارسال شوند.
 • مشابه مقاله ارسالی قبلاً نباید در نشریه دیگری یا حتی به یک زبان خارجی چاپ شده باشد و به‌طور هم‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد.
 • نویسنده مسئول مقاله می‌بایست عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی باشد.
 • باید اطلاعات وارد شده در سامانه (نام و مشخصات نویسندگان، چکیده و واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی) با فایل‌های ارسالی مقالات کاملا منطبق باشد.
 • ثبت کد ارکید (ORCID) به عنوان یک شناسه منحصر به فرد برای کلیه نویسندگان مقاله در وب سایت و فایل مشخصات نویسندگان الزامی است. نویسندگان می‌توانند با مراجعه به سایت orcid.org نسبت به اخذ این کد اقدام نمایند.
 • نویسنده(گان) پیش از ارسال مقاله باید اصول اخلاقی انتشار مقاله و موضوع عدم سرقت و تقلب علمی (Plagiarism) را درنظر بگیرند. چنانچه در هر مرحله صحت عدم توجه به اصول اخلاقی تایید شود، مطابق با ضوابط و مقرارت مربوطه اقدام خواهد شد.
 • مقالات مطابق با فایل راهنمای مقاله تنظیم و از طریق وب سایت نشریه ارسال شود.

فایل‌های مورد نیاز ارسال مقاله

نویسندگان محترم هنگام ارسال اولیه مقاله در سایت نشریه، باید آن را در قالب شش فایل زیر بارگزاری نمایند. (لطفا لینک‌های زیر را دانلود نمایید).

1). فایل مشخصات نویسندگان

2). فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)

3). فرم تعهدنامه و واگذاری حق انتشار مقاله(به همراه امضا نویسنده(گان))

4). فرم تعارض منافع (به همراه امضا نویسنده(گان))

5). فایل نتیجه مشابهت یابی مقاله

6). فایل مستندات پشتیبان: فایل‌های خروجی ابزار گردآوری داده‌های پژوهش

1-6). مقالات با روش کمی: ارسال فایل پرسشنامه و اکسل داده ها و نمودارهای خروجی نرم افزارهای خاص (مانندLisrel, Amos,SmartPlS)

2-6). مقالات با روش کیفی: ارسال فایل مصاحبه‌های انجام شده در قالب فایل Word

3-6). مقالات با روش های مرور نظامند، فراترکیب و ...: ارسال فایل مقالات گزینش شده به همراه کدگذاری آن

راهنمای نامگذاری فایل‌ها

نویسندگان محترم توجه نمایند که از ارسال فایل با نام خود یا سایر نویسندگان خودداری نمایند. بایستی نام فایل‌های ضروری را براساس تاریخ ارسال مقاله به شمسی (روز/ماه/سال) به شرح زیر تعیین نمایند.

1). فایل مشخصات نویسندگان: 14021201-Authors Name

2). فایل اصلی مقاله: در زمان ارسال با نام 14021201-jbmp و در صورتی که طبق نظر داوران، مقالات نیاز به بازنگری دارد، نام فایل اصلی بعد از اصلاحات در دور اول با تاریخ ارسال اولیه و با درج کلمه Edit1 تعیین شود (14021201-Edit1) و در دوره‌های بازنگری بعدی شماره عدد افزایش یابد(14021201-Edit2 ) و ....

*علاوه بر تغییر نام فایل اصلی، مسیر زیر را برای اطمینان از حذف نام نویسنده(گان) طی نمایید:

بر روی نام فایل اصلی کلیک راست انجام دهید...

                  در کادر باز شده روی گزینه  Properties  کلیک نمایید...

                                        در پنجره باز شده،بخش Details را انتخاب نمایید...

                                                              مشخصات ذخیره‌کننده مقاله  را حذف کنید(Remove)...

                                                                                               دکمه Apply  و سپس OK را انتخاب کنید.

3). فرم تعهدنامه و واگذاری حق انتشار مقاله: (14021201-copyright)

4). فرم تعارض منافع (14021201- Conflict)

5). فایل نتیجه مشابهت یابی مقاله (14021201- Pledge)

6). فایل مستندات پشتیبان (14021201-support)

راهنمای حین بررسی مقاله

*فرآیند پذیرش مقالات (فلودیاگرام) در این لینک قابل مشاهده است.

*پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست.

*اصلاحات مورد نظر سردبیر و داوران محترم نشریه، می‌بایست حداکثر ظرف دو هفته به‌طورکامل اعمال و مقاله اصلاح شده را ارسال شود.

* در صورت وجود هر گونه پرسش می‌توانید از طریق کاربردی خود در وب سایت نشریه اقدام نمایید.

هزینه داوری مقالات

 نویسندگان می‌بایست مبلغ  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) جهت کمک هزینه انجام فرایند داوری مقاله پرداخت نمایند. پرداخت واریز وجوه فوق از طریق وب سایت نشریه  امکان پذیر است.

راهنمای پس از پذیرش مقاله

1). مقالات پس از اتمام داوری و پذیرش نهایی، نیاز به انجام ویراستاری توسط نویسندگان دارند

2). حق هیات تحریریه، در پذیرش یا رد مقالات و اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است. عقاید بیان شده و خط مشی‌های اعمال شده توسط نویسندگان، الزاما بیانگر عقاید و خط مشی‌های هیات تحریریه نمی‌باشد.

3). لازم است پس از پذیرش نهایی مقاله، نویسندگان کمک هزینه انتشار را از طریق وب سایت سامانه نشریه پرداخت نمایند.

  هزینه انتشار مقالات

 نویسندگان می‌بایست مبلغ ۲5۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال) به عنوان کمک هزینه انتشار پرداخت نمایند. بدیهی است که نامه پذیرش پس از واریز وجوه فوق از طریق وب سایت نشریه صادر می‌شود.

راهنمای نگارش مقاله

لطفاً به نکته‌های زیر در نگارش مقاله‌های ارسالی به نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی، توجه شود:

*مقاله‌های پژوهشی که در یکی از محورهای اصلی نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی نوشته شده و برای نخستین بار منتشر می‌شوند، برای چاپ مورد بررسی هیات تحریریه نشریه قرار خواهند گرفت.

*توجه به این نکته ضروری است که حق هیات تحریریه، در پذیرش یا رد مقالات و اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است.

*به مقاله‌های ارسالی که از راهنمای نگارش نشریه پیروی نکرده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد یا سردبیر می‌تواند در هر مرحله‌ای از فرآیند پذیرش آنها را به دلیل عدم رعایت موارد ذکر شده در راهنما نگارش، از فرآیند پذیرش خارج نموده یا برای انجام اصلاحات لازم به نویسنده(گان) ارجاع نماید.

پیکربندی مقاله

الف- ملاحظات اصلی

تنظیم صفحات و فونت

مقاله با رعایت تمامی اصول نگارش، در برنامه Microsoft office word نسخه ۲۰۰۷ یا بالاتر با حاشیه بالا ۳، پایین ۷، چپ ۴ و راست ۵ سانتی‌متر، و حداکثر در ۲۵ صفحه کاغذ A4 (با منابع و چکیده لاتین) با فاصله خطوط single تایپ شود.

 • در تمام صفحات مقاله، متن فارسی با قلم BMitra و متن انگلیسی با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تهیه شود

نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

BMitra ۱۶

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BMitra  ۱۲

کلیدواژه ­ها

پررنگ (Bold)

BMitra ۱۲

متن فارسی

معمولی(Regular)

BMitra ۱۳

عناوین اصلی مقاله

پررنگ (Bold)

BMitra  ۱۲

اختصارات یا کلمات انگلیسی درون متن مقاله

معمولی(Regular)

Times۱۱

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

BMitra ۱۱

متن انگلیسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

Times ۹

منابع لاتین

معمولی(Regular)

Times ۱۰

منابع فارسی

معمولی(Regular)

BMitra ۱۲

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

Times ۱۱

زیرنویس­های لاتین

معمولی(Regular)

Times  ۸

زیرنویس‌­های فارسی

معمولی(Regular)

BMitra ۱۰

تنظیم اشکال، جداول و روابط ریاضی

*تمام اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی باید بطور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌‌گذاری شوند و در متن مقاله پیش از ارائه آنها، ارجاع داده شود. همچنین این موارد در متن مقاله باید از خوانایی کافی و کیفیت لازم برخوردار باشد.

* برای ارائه عنوان و ارجاع به شکل، نمودار، عکس، نقشه و منحنی، از واژه «شکل» استفاده شود.

* در متن مقاله شکل و جدول به صورت وسط‌چین باشند و عنوان آنها به صورت عبارت اسمی نوشته شود و در انتهای آن نقطه قرار نگیرد.

*شماره و عنوان جدول‌ها در بالای آن­ها و شماره و عنوان شکل‌ها در پایین آن­ها و شماره رابطه‌ها در سمت راست آن‌ها ذکر و از به کار بردن واژه شماره یا قرار دادن عدد شماره در پرانتز یا قلاب خودداری شود (برای نمونه: جدول 1- یا شکل 1- یا رابطه 1-).

* جدول­ها نباید از برنامه ها و نرم افزارها(مانند Excel یا SPSS) کپی شوند و باید با استفاده از امکانات برنامه واژه‌پرداز (Word) تهیه شوند.

*در صورت نیاز، توضیحات اضافی عنوان و متن جدول در زیر آن ارایه گردد.

*شایسته است که چند شکل و جدول بدون نوشته و پشت سر هم در یک صفحه قرار نگیرند و حداقل یک پاراگراف متن بین آن‌ها قرار گیرد. همچنین در هر صفحه نباید بیش از دو شکل یا جدول درج شود.

* حتما منبع شکل­ها یا جدول‌هایی که از دیگران اقتباس شده در انتهای عنوان شکل یا جدول و در پرانتز درج شود.

تنظیم نگارش اعداد

*کلیه اعداد در متن مقاله باید به فارسی باشند و اعشار آنها باید به صورت ممیز (Slash) باشد. (برای نمونه: 5/6).

* اعداد طبیعی در متن مقاله (به جز عنوان و متن جدول‌ها و نمودارها)،اگر کوچکتر از 10 باشند، به حروف (برای نمونه: پنج) و اگر 10 و بزرگتر یا اعداد همراه با اعشار کمتر از 10 باشند، به صورت عدد نوشته شوند.

* واحدهای اندازه گیری بایستی از سیستم استاندارد بین المللی واحدها (‌SI) پیروی کنند.

تنظیم اصول نگارش متن

*مقاله باید دارای نثری روان و یکدست باشد. مقالاتی که دارای نثر ضعیف و نارسا و دارای اشکالات ویرایشی متعدد باشند، در فرآیند داوری وارد نمی‌شوند.

*شایسته است علایم سجاوندی مانند نقطه (.)، ویرگول (،)، نقطه ویرگول (؛)، دو نقطه (:)، به کلمه قبل چسبیده و از کلمه‌ی بعدی با یک فاصله درج شود.

*شایسته است که در کلماتی که پیشوند (برای نمونه «می‌شود») و پسوند (برای نمونه «آن‌ها») دارند، درج نیم فاصله به جای فاصله رعایت شود.

*شایسته است که نویسندگان تا حد ممکن از واژه‌های فارسی به جای واژه‌ های بیگانه استفاده نمایند.

*به جز استنادات، حروف اختصاری و کلمات غیرفارسی در متن مقاله به کار نرود. در صورتی که درج معادل انگلیسی برخی کلمات و عبارات فارسی و معادل کامل حروف اختصاری لاتین لازم باشد، هنگامی که اولین بار در مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرند (خارج از عنوان‌ها و چکیده)، به صورت زیرنویس (که در هر صفحه از شماره یک شروع شده است)، ارایه شود.

ب)ساختار مقاله

مقاله علاوه بر عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، می بایست شامل 1) مقدمه،2) مبانی و چارچوب نظری پژوهش، 3)توسعه مفهومی فرضیه‌ها، 4)روش‌شناسی پژوهش، 5)تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش، 6)نتیجه گیری و پیشنهادها باشد. همچنین در ادامه سپاسگزاری، سهم نویسندگان، تعارض منافع و منابع ذکر شود. لطفاً متن کامل مقاله به ترتیب عنوان و مطابق شماره‌‌های هر بخش به دقت شماره‌‌گذاری شود.

بخش‌های ابتدایی مقاله

عنوان مقاله

*عنوان باید خلاصه، گویا، سلیس و بیانگر محتوای مقاله باشد و از 15 واژه تجاوز نکند.

*در عنوان از بکاربردن کلمات اختصار خودداری شود.

مشخصات نویسنده(گان)

*در هیچکدام از صفحات فایل اصلی مقاله به هیچ عنوان مشخصات نویسنده(گان) نوشته نشود؛ بلکه به همراه مقاله، فایل مشخصات نویسندگان که شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده‌(گان)، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی و همچنین نام فرد مسئول مکاتبات به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه با شماره تلفن و آدرس تماس است.

نویسنده(گان) عزیز توجه داشته باشند که افزایش یا کاهش تعداد نویسنده(گان) یا هر گونه جابجایی نویسنده(گان) مقاله، بعد از پذیرش، به هیچ عنوان مقدور نیست.

چکیده مبسوط انگلیسی

* تعداد کلمات چکیده مبسوط انگلیسی باید بین 700 تا 1000 کلمه از مقاله (بدون منابع، شکل و جدول) باشد.

*چکیده مبسوط انگلیسی شامل موارد زیر است:

1).مقدمه (Introduction)

2). روش مطالعه (Methods)

3). یافته‌ها (Result)

4).نتیجه گیری (Conclusion)

5)منابع مالی (Funding)

6). سهم نویسندگان (Authors' contribution)

7). تعارض منافع (Conflict of Interest)

8) تقدیر و تشکر (Acknowledgments)

*شایان ذکر است که در چکیده مبسوط انگلیسی میتواند فقط یک جدول یا شکل درج شود.

*منابع ذکر شده در متن چکیده مبسوط انگلیسی با فرمت APA ، تنظیم شود و در منابع پایانی مقاله نیز وجود داشته باشند.

* در صورت عدم وجود منابع مالی برای مقاله،  عبارت «There is no funding support» را در بخش 5 ذکر شود.

*در صورت عدم وجود تعارض منافع برای مقاله، عبارت «Authors declared no conflict of interest» را در بخش 7 ذکر شود.

چکیده فارسی

*شامل تمام اجزای مقاله (چهار بخش: مقدمه (با ذکر هدف)، روش‌شناسی، یافته‌ها و نتیجه گیری)، در حداکثر 2۰۰ واژه تنظیم می‌شود.

واژه‌های کلیدی

*بعد از چکیده، بین 3 تا 5 واژه ‌کلیدی به ترتیب حروف الفبا، ارایه شود. ترجیحا از واژه­های موجود در عنوان مقاله به عنوان واژگان کلیدی استفاده نشود. واژگان کلیدی با استفاده از کاما (،) از هم جدا شوند.

*در نسخه انگلیسی،واژه­‌های کلیدی، باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.

بدنه اصلی مقاله

ساختار اصلی مقاله شامل موارد زیر است و لازم است که به ترتیب شماره گذاری شود:

1). مقدمه

*این بخش باید شامل تعریف موضوع، طرح مساله و اهمیت آن، سوال و هدف پژوهش و  ترجیحا در حدود یک تا دو صفحه باشد.

*قابل توجه است که منابعی که در بخش بحث مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرند، در مقدمه نیز باید مورد استناد قرار گرفته باشند.

2). مبانی و چارچوب نظری پژوهش

در این بخش به بیان تعاریف مفهومی موضوع مقاله، مروری بر چارچوب‌های نظری و پیشینة تجربی پژوهش پرداخته می‌شود. این بخش می‌تواند در حدود 4 تا 8 صفحه نوشته شود.

3). توسعه مفهومی فرضیهها

در این بخش به هدف، مدل یا الگوی پژوهش، پرسش‌ها و فرضیه‌ها اشاره شود

4). روش‌ شناسی پژوهش

در این بخش به روش پژوهش و ابزار گردآوری داده‌‌ها و روایی و پایائی ابزار، مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، جامعه و نمونه آماری، حجم نمونه آماری و روش نمونه‌گیری، فنون تحلیل و توصیف داده‌ها و آزمون فرضیه‌‌ها و نحوة پاسخگویی به پرسش‌‌ها بیان شود. نویسنده(گان) محترم بایستی روش شناسی پژوهش را مقولات فوق الذکر به ترتیب و به صورت واضح تشریح نمایند. این بخش در حدود 1 تا 2 صفحه نوشته شود.

5). تحلیل داده‌‌ها و یافته‌های پژوهش

تمامی یافته‌های کیفی و کمی پژوهش اعم از تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت‌شناختی نمونه و متغیرهای مدل پژوهش، پاسخ به پرسش‌های پژوهش و یا تایید و عدم تایید فرضیه‌های پژوهش، مدل نهایی و سایر یافته‌های پژوهش بیان شود. این بخش می‌تواند در حدود 4 تا 12 صفحه نوشته شود.

*لطفاً از ارایه بحث و مقایسه نتایج با یافته‌های سایر پژوهش‌ها در این بخش خودداری و از تکرار نتایج هم در جدول و هم در شکل­ پرهیز شود. نتایج پژوهش بهتر است با عنوان‌های فرعی تفکیک شود.

*در صورت نیاز برای ارایه نتایج، می‌توان از جدول، منحنی، نمودار، نقشه و یا تصویر استفاده کرد.

6). بحث و نتیجه‌‌گیری و پیشنهادها

*در این بخش، خلاصه یافته‌های پژوهش و نوآوری آن و مقایسه با یافته‌های سایر پژوهش‌های اشاره شده در بخش مرور پیشینه پژوهش، تحلیل شده و درباره آنها بحث شود.

*همچنین در انتهای بحث، به صورت کوتاه و خلاصه، نتیجه‌گیری اصلی و کاربردی حاصل از پژوهش ارایه گردد. توصیه می‌شود نگارنده(گان) کاربردهای عملی و اجرایی پژوهش خود را در این بخش قید نمایند.

*در این بخش به بیان پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر هر یک از یافته‌های پژوهش بیان گردد.

* محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادهای پژوهش‌های آتی به صورت جمله‌های پیوسته و بدون شماره در انتهای بحث آورده شود.

*شایسته است، حدود 2 تا 3 عنوان پیشنهاد پژوهشی متناسب با محدودیت‌های پژوهش که پژوهشگر نتوانسته در پژوهش خود به آنها بپردازد، ارائه شود.

سایر بخش‌های مقاله

سپاسگزاری

*در این بخش نویسنده(گان) به قدردانی از افراد و سازمان‌های حامی پژوهش ترجیحا حداکثر تا سه سطر بپردازند.

*چنانچه مقاله حامی مالی دارد، ذکر آن و منبع تامین مالی در این بخش الزامی است.

سهم نویسندگان (میزان مشارکت)

سهم هر یک از نویسندگان در نگارش مقاله باید برای تمام انواع پژوهش در این بخش ذکر گردد.

* مشارکت هر یک از نویسندگان میتواند در موارد اعم از «کمک در طراحی مطالعه و تحلیل یا تفسیر داده‌های آن»، «تهیه پیش نویس مقاله یا اصلاح نمودن آن»، «تایید نهایی نسخه آماده شده برای چاپ» و «پاسخگو بودن در تمام جنبه‌های پژوهش» باشد که در این بخش باید ذکر شود.

تعارض منافع

* در این بخش در مورد هر گونه منبع پشتیبانی یا ارتباطات تجاری که ممکن است تعارض منافع را در ارتباط با مقاله ارسالی داشته باشد، شفاف سازی شود.

منابع

*منابع مورد استفاده در مقاله، باید شامل جدیدترین منابع موجود در حوزه موضوعی مقاله باشند و حدود 15 تا 40 منبع برای درج در مقالات مناسب است.

*نحوه تنظیم منابع مطابق استاندارد انجمن روانشناسی آمریکا (APA) است. توصیه می‌شود نویسنده(گان) از نرم افزار اندنوت (Endnote) استفاده نمایند. آخرین نسخه استانداردAPA  برای نرم افزار اندنوت را از لینک زیر دریافت نمایید.

https://endnote.com/style_download/apa-7th-american-psychological-association7th-edition/

*تنها منابع مورد اشاره در متن مقاله، در فهرست منابع پایانی درج شوند. این منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده اول و بدون شماره ردیف، مرتب شوند.

* تمامی منابع در متن و در انتهای مقاله (حتی منابع فارسی) باید به صورت انگلیسی نوشته شوند. برای برگردان عنوان و سایر مشخصات کتابشناختی مورد نیاز منابع فارسی به هیچ وجه از سایت‌‌ها و نرم افزارهایی مانند Google translate یا موارد مشابه استفاده نشود و عنوان و اسامی از چکیده انگلیسی مقاله یا از پشت جلد کتاب برداشته شوند.

*در فهرست منابع، زمان درج مقالات و کتب غیر انگلیسی، در انتهای منبع و پس از شماره صفحات و نقطه انتهایی و در داخل پرانتز، زبان انتشار آن منبع ذکر شود. برای نمونه(In Persian).

در مواردی که منبع مورد استفاده دارای DOI است، حتما در فهرست منابع در انتهای رفرنس مورد نظر (پس از شماره صفحات یا عبارت (In Persian) ونقطه انتهایی)، DOI آن ذکر شود. برای نمونه:

https://doi.org/ 10.48308/jbmp.2023.103544