اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 411
تعداد پذیرش 43
تعداد عدم پذیرش 313

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 45
تعداد مشاهده مقاله 76158
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12591
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 47 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 100 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 35 روز
درصد پذیرش 10 %