اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 465
تعداد پذیرش 60
تعداد عدم پذیرش 361

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 63
تعداد مشاهده مقاله 105302
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21257
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
درصد پذیرش 13 %