اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1432
تعداد پذیرش 412
تعداد عدم پذیرش 927

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 352
تعداد مشاهده مقاله 13620
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8492
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 38 روز
متوسط زمان داوری 42 روز
درصد پذیرش 29 %