آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 499
تعداد پذیرش 68
تعداد عدم پذیرش 395

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 71
تعداد مشاهده مقاله 122800
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 26168
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 115 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
درصد پذیرش 14 %