اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 306
تعداد پذیرش 30
تعداد عدم پذیرش 218

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 32
تعداد مشاهده مقاله 15780
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4677
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 41 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 86 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 26 روز
درصد پذیرش 10 %