اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1516
تعداد پذیرش 421
تعداد عدم پذیرش 1013

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 361
تعداد مشاهده مقاله 25652
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 20073
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 36 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
درصد پذیرش 28 %