اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 277
تعداد پذیرش 36
تعداد عدم پذیرش 220

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 44
تعداد مشاهده مقاله 457414
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 103420
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 59 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
درصد پذیرش 13 %