اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 313
تعداد پذیرش 49
تعداد عدم پذیرش 234

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 57
تعداد مشاهده مقاله 573777
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 157162
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 53 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 112 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
درصد پذیرش 16 %