آمار کلی نشریه چشم انداز بازرگانی در سال 1400
تعداد مشاهده مقاله 7645
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3478
تعداد مقالات ارسال شده 277
تعداد مقالات رد شده 191
درصد عدم پذیرش 68%
تعداد مقالات پذیرفته شده 27
درصد پذیرش 10%
زمان پذیرش (روز) 82 روز
تعداد داوران 123

 

 

«چشم‌­انداز مدیریت بازرگانی» فصلنامه‌ای علمی است که با اهداف ذیل ایجاد شده است:

  • انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش‌های اصیل در حوزه‌های مرتبط با مدیریت بازرگانی،
  • کمک به مسئله‌یابی و تحلیل علمی مسائل و مشکلات صنعت و ارائه راهکارهای عملی،
  • ارتقاء سطح دانش صاحب‌نظران، کارشناسان و مدیران، طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های مرتبط با مدیریت بازرگانی
  • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت بازرگانی و جهت‌دهی به پژوهش‌های این حوزه.

 

درباره فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی

همکاری با انجمن: انجمن علمی علوم مدیریت ایران

نرخ پذیرش فعلی مقالات:24 درصد

ترتیب توالی نشریه: به صورت فصلنامه - هر سه ماه یکبار

نوع مقالات قابل پذیرش: علمی

سبک داوری مقالات: داوری دو سو ناشناس (به صورت تخصصی و Peer Review)

تعداد مقالات در هر شماره:  7 مقاله

جزو مجلات علمی مورد تأیید وزارت علوم: بلی

رتبه آخرین ارزیابی: ب(سال 1399)

مجوز وزارت علوم: دارد

تاریخ شروع اعتبار: 1389/04/01

قالب انتشار: به صورت چاپی- الکترونیکی

زبان انتشار نشریه: فارسی - انگلیسی

استفاده از سامانه‌های مشابهت‌یاب: سمیم‌نور، ایران‌داک، همتاجو و همیاب

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری و پذیرش مقالات: 2 ماه

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 49 - شماره پیاپی 83، خرداد 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر اجرایی ویراستار انگلیسی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان