آمار کلی نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی در سال 1401
تعداد مشاهده مقاله 79,502
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3,839
تعداد مقالات ارسال شده 178
تعداد مقالات رد شده 133
درصد عدم پذیرش 88%
تعداد مقالات پذیرفته شده 22
درصد پذیرش 12%
زمان پذیرش (روز) 134
تعداد داوران در سال 44

 

 

  «چشم‌­انداز مدیریت بازرگانی» فصلنامه‌ای علمی است که با اهداف ذیل ایجاد شده است:

  • انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش‌های اصیل در حوزه‌های مرتبط با مدیریت بازرگانی،
  • کمک به مسئله‌یابی و تحلیل علمی مسائل و مشکلات صنعت و ارائة راهکارهای عملی،
  • ارتقای سطح دانش صاحب‌نظران، کارشناسان و مدیران، طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های مرتبط با مدیریت بازرگانی
  • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت بازرگانی و جهت‌دهی به پژوهش‌های این حوزه.

 نویسندگان گرامی

 خواهشمند است به منظور جلوگیری از تضییع وقت و هزینه در ارسال مقالات به نشریة چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، سیاست‌های مصوب هیأت تحریریه نشریة چشم‌انداز مدیریت بازرگانی به شرح ذیل را مد نظر قرار دهند:

  • چاپ مقالات پژوهشی اصیل بر آمده از طرح‌های پژوهشی استادان گرانقدر و مقالات مستخرج از رسالة مقطع دکتری اولویت اصلی مجله است.
  • مقالاتی که حاصل پژوهش‌های کیفی، آمیخته و آزمایشگاهی باشند در اولویت مجله قرار دارند.
  • تحقیقات پیمایشی تنها در صورت داشتن نوآوری موضوعی و روشی و همچنین رعایت دقیق استانداردها به‌ویژه در تعیین حجم نمونه و ارائة مستندات کافی برای بررسی صحت‌سنجی نمونه بررسی می‌شود.
  • مقالاتی که فاقد مطالعات میدانی کمی ، کیفی و آمیخته‌اند و صرفاً مبتنی بر کارهای کتابخانه‌ای هستند (اعم از مرور نظام‌مند، فراترکیب، نقشه‌برداری نظام‌مند و ...) در اولویت مجله نخواهند بود.

   درباره فصلنامة چشم انداز مدیریت بازرگانی:

   همکاری با انجمن: انجمن علمی علوم مدیریت ایران

   نرخ پذیرش فعلی مقالات: 11 درصد

   ترتیب توالی نشریه: به صورت فصلنامه - هر سه ماه یکبار

   نوع مقالات قابل پذیرش: علمی

   سبک داوری مقالات: داوری دو سو ناشناس (به صورت تخصصی و Peer Review)

   تعداد مقالات در هر شماره:  7 مقاله

   جزء مجلات علمی مورد تأیید وزارت علوم: بلی

   رتبة آخرین ارزیابی: ب (سال 1400)

   مجوز وزارت علوم: دارد

   تاریخ شروع اعتبار: 1389/04/01

   قالب انتشار: به صورت چاپی- الکترونیکی

   زبان انتشار نشریه: فارسی - انگلیسی

   استفاده از سامانه‌های مشابهت‌یابسمیم‌نور، ایران‌داک، همتاجو و همیاب

   میانگین بازه زمانی فرآیند داوری و پذیرش مقالات: 2 ماه

 

شماره جاری: دوره 22، شماره 53 - شماره پیاپی 87، خرداد 1402 

تحلیل گفتمان بازاریابی جوامع دور از وطن

10.52547/jbmp.2023.230445.1458

محمد صالح ترکستانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ کبری بخشی زاده برج؛ پدرام جاهدی


طراحی مدل ارزش‌آفرینی چابک در صنایع کوچک و متوسط ایران

10.52547/jbmp.2023.230750.1466

شادی عرفای جمشیدی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ محمد آقایی داغلیان؛ کریم اسگندری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر اجرایی ویراستار انگلیسی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان