پرسش‌های متداول

چگونه مقاله خود را برای نشریه علمی-پژوهشی چشم انداز مدیریت صنعتی ارسال کنم؟

 پس از مراجعه به سامانه‌ نشریه علمی-پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی، پس از مطالعه بخشراهنمای نویسندگان مقاله را ارسال کنید.


 


 


 


 

چگونه می‌توانم با سردبیر، دبیران و مسئولین نشریه در تماس باشم؟

ابتدا پاسخ پرسش‌های خود را در پرسش‌های متداول جستجو کنید و اگر پاسخی نیافتید می‎توانید از طریق سامانه سؤال خود را مطرح کنید، حداکثر ظرف یک روز کاری به شما پاسخ داده خواهد شد