کلیدواژه‌ها = قابلیت‌های انعطاف‌پذیر
انعطاف‌پذیری راهبردی: از تحلیل مفهومی تا الگوی فرآیندی

دوره 16، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 13-32

فردیس صمصامی؛ سیدحمید خداد اد حسینی؛ اسد الله کرد نائیج؛ عادل اذر