کلیدواژه‌ها = بانک
تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 177-193

علی بنیادی نائینی؛ سیروس امیر قدسی؛ ندا خیبری


شناسایی و اولویت‌بندی انتظارهای دانشجویی از خدمات بانکی

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 33-50

منیژه قره چه؛ سید محمود حسینی


الگوی مدیریت ارتباط با مشتری حکیمانه مبتنی بر نهج البلاغه

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 13-30

محمود غلامی کرین؛ بهرام رنجبریان؛ سید محسن علامه؛ مجید رشیدکابلی؛ حسن چهارمحالی


توسعه الگوی ارزش ویژه برند خدمات بانکداری: موردمطالعه شعب بانک سپه

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 31-48

پری احدی؛ علی صنایعی؛ علی شائمی


ارائه الگوی توسعه خدمات جدید در نظام بانکی با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 177-197

شهریار عزیزی؛ محسن امینیان صومعه کوچک