مطالعه پیشران‌ها و راهبردهای بازاریابی آنلاین در توسعه صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

صنایع‌دستی ایران به دلیل تنوع، اصالت، هویت و کارکردهایی که دارد، می‌تواند به یکی از منابع ارزشمند تولید داخلی و ملی تبدیل شود، اما جهانی‌شدن و رقابت شدید تهدیدی برای بازاریابی این نوع محصولات به شمار می‌آید. بعلاوه، استفاده از ابزارها و فن‌آوری‌های روز دنیا باعث شده که در امر تجارت بهبود و پیشرفت بهتری نسبت به گذشته ایجاد شود، به‌طوری‌که ظهور اینترنت، شرکت‌های صنایع دستی را قادر می‌سازد که به‌طور مؤثر و کارآمد در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت کنند و از طریق بازاریابی آنلاین فضایی بزرگ و مجازی برای ارائه محصولات خود، در بستر فناوری اطلاعات، به وجود آورند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‌ها و بازدارنده‌های بازاریابی آنلاین محصولات صنایع دستی و درنهایت تدوین راهبردهای مناسب آن شکل گرفت. بدین منظور، ابتدا شش معیار اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، قانونی- حقوقی، تکنولوژیکی، مربوط به مشتریان و محیطی جهت دستیابی به هدف شناسایی گردید. پس از شناسایی عوامل دارای تاثیر مثبت یا منفی بر بازاریابی آنلاین در حوزه‌های شش‌گانه فوق، از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان پیشران‌ها و نیروهای بازدارنده بازاریابی آنلاین شناسایی شده و سپس بر اساس روش تحلیل شبکه (ANP) در محیط نرم‌افزاری Super Decision اولویت‌بندی گردیدند. نتایج اولویت‌بندی پیشران‌ها و بازدارنده‌های بازاریابی آنلاین نشان داد "تسهیلات خرید" و "اعتماد به فروشنده" مهم‌ترین نیروهای پیشران و "عدم شناخت بازار هدف" مهم‌ترین نیروی بازدارنده هستند. درنهایت با استفاده از مدل PIP مناسب‌ترین راهبردها به ازاء مهم‌ترین نیروها تدوین گردید و درنهایت پیشنهاداتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of online marketing propaganda and strategies in the development of handicrafts in Sistan and Baluchistan province

نویسندگان [English]

  • Hamed Aramesh 1
  • Nour mohammad yaghoubi 1
  • Najme Mehdibeigi 2
  • maryam gorgich 3
1 faculty of management and acconomic university of sistan and baluchestan
2 University of Sistan and Baluchestan
3 University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Iran's handicrafts can become one of the most valuable sources of domestic and national production, Due to its variety, originality, identity and functions, but Globalization and intense competition are a threat to the marketing of these types of products. In addition, Use of the latest technology has made the business more effective than ever before, So that the advent of the Internet enables handicraft companies to compete efficiently and effectively on domestic and international markets and through online marketing enables them to create a large and virtual space to deliver their products in the framework of IT. In this regard, the present study aims to identify the proponents and inhibitors of online marketing of handicraft products and to formulate appropriate strategies for it. To do this, at first economic, cultural-social, legal, technological, customer-related and environmental criteria were identified to achieve the goal. After identifying the factors that have a positive or negative effect on online marketing in the six domains above, the propulsion and deterrent forces were identified were identified through interviews with Experts in the field of crafts of Sistan and Baluchestan province. Then prioritized according to the Analytical Network Process (ANP) method. Super Decision software was used. The results showed that "purchasing facilities" and "trust in the seller" are the most important propulsion and "lack of recognition of the target market" is the most important deterrent. Finally, using the PIP model and considering the most important forces, the most appropriate strategies were developed. Finally, some suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online marketing
  • Handicrafts
  • Propulsion
  • PIP model
  • network analysis process (ANP)