مدلی برای شبکه ارزش در صنعت بانکداری ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبائی- تهران- ایران

2 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقوله ارزش و ارزش‏ آفرینی در شبکه ارزش، مفاهیم نوینی هستند که به تازگی وارد مکتوبات مدیریت شده‏ اند. امروزه خلق ارزش برای ذینفعان به عنوان وجه تمایز کسب‏ و کارها محسوب می‏شود؛ به نحوی که ارزشهای متمایز ایجاد شده، ضامن بقا و موفقیت آنها در نظر گرفته می‏شود. سازمان‏ها در این فضای رقابتی در تلاش هستند که با تمرکز بر رویکردهای همکاری در خلق ارزش، ارزش مشترکی را به مشتریان خود ارائه کنند.روابط یک ‏طرفه زنجیره ارزش که در آن خلق ارزش از تأمین‏ کنندگان به سازمان و متعاقب آن به مشتریان صورت می‏ پذیرد، تغییر کرده است. در بازار رقابتی کنونی، خلق ارزش در زمینه شبکه ارزش مفهوم می ‏یابد؛ شبکه ‏ای که در آن تمامی بازیگران در یک رابطه همه‏ جانبه به هم ‏آفرینی و عرضه ارزش به ذینفعان، به ویژه مشتریان، می ‏پردازند.در این مقاله، عناصر ارزش‏ آفرین در شبکه ارزش با تمرکز بر خروجی‏های مطلوب مورد بررسی قرار می‏ گیرند و متناسب با آن، مدل ارزشی صنعت بانکداری با تشریح عناصر تشکیل دهنده، تعامل‏ها و روابط میان این عناصر و نتایج نهایی خلق ارزش در صنعت بانکداری مشخص می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مدلی برای شبکه ارزش در صنعت بانکداری ایران

نویسندگان [English]

  • hossein rahmanseresht 1
  • Vahid Khasehi Varnamkhasti 2
  • Shahram Khalil Nezhad 3
  • Narges Sheikhi 4
1 professor
2 Associate professor of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
3 Allameh Tabataba'i University
4 Allameh Tabatabaii University
چکیده [English]

مقوله ارزش و ارزش ‏آفرینی در شبکه ارزش، مفاهیم نوینی هستند که به تازگی وارد مکتوبات مدیریت شده‏ اند. امروزه خلق ارزش برای ذینفعان به عنوان وجه تمایز کسب‏ و کارها محسوب می‏شود؛ به نحوی که ارزشهای متمایز ایجاد شده، ضامن بقا و موفقیت آنها در نظر گرفته می‏شود. سازمان‏ها در این فضای رقابتی در تلاش هستند که با تمرکز بر رویکردهای همکاری در خلق ارزش، ارزش مشترکی را به مشتریان خود ارائه کنند.
روابط یک‏ طرفه زنجیره ارزش که در آن خلق ارزش از تأمین ‏کنندگان به سازمان و متعاقب آن به مشتریان صورت می‏ پذیرد، تغییر کرده است. در بازار رقابتی کنونی، خلق ارزش در زمینه شبکه ارزش مفهوم می‏ یابد؛ شبکه‏ ای که در آن تمامی بازیگران در یک رابطه همه‏ جانبه به هم‏ آفرینی و عرضه ارزش به ذینفعان، به ویژه مشتریان، می ‏پردازند.
در این مقاله، عناصر ارزش ‏آفرین در شبکه ارزش با تمرکز بر خروجی‏های مطلوب مورد بررسی قرار می‏ گیرند و متناسب با آن، مدل ارزشی صنعت بانکداری با تشریح عناصر تشکیل دهنده، تعامل‏ها و روابط میان این عناصر و نتایج نهایی خلق ارزش در صنعت بانکداری مشخص می‏شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ارزش
  • هم ‏آفرینی ارزش
  • شبکه ارزش
  • صنعت بانکی