ارائه چارچوبی برای ورود موفق دختران دانشجو به حوزه کسب وکارهای نوپا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه (س)

چکیده

هدف: نرخ بالای ورود دانشجویان دختر به حوزه آموزش عالی و لزوم توجه به آینده بازار کار آن‌ها باعث شده تا سیاست‌گذاران به دنبال استراتژی‌های جایگزینی برای جذب این قشر از جامعه در بازار کار باشند؛ دراین‌بین، هدایت این دانشجویان به سمت کسب‌وکارهای نوپا می‌تواند سازوکار مناسبی برای توانمندسازی و درنتیجه اشتغال‌زایی و توسعه پایدار باشد.
روش‌شناسی: رویکرد تحقیق حاضر کیفی، ازنظر نوع هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه موردمطالعه این طرح را بانوان کارآفرین فعال در حوزه‌های مختلف کسب‌وکارهای نوپا که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده‌اند، تشکیل می‌دهند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها نیز مصاحبه اکتشافی بوده که اشباع نظری از طریق مصاحبه با 18 نفر از مشارکت‌کنندگان حاصل‌شده است.
یافته‌ها: روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز تحلیل مضمون است که درنتیجه آن 36 مضمون پایه در چهار مضمون سازمان‌دهنده و دو مضمون فراگیر برچسب‌گذاری گردید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد ورود موفق دانشجویان دختر به حوزه کسب‌وکارهای نوپا مستلزم توجه سیاست‌گذاران به مقوله‌هایی مانند «توانمندسازی چندگانه» با ابعادی همچون فرهنگ‌سازی کسب‌وکار، توسعه قابلیت‌های فردی، یادگیری هدفمند و تقویت تعاملات اجتماعی از یک‌سو و «ظرفیت‌سازی هدفمند» با ابعادی مانند پذیریش اجتماعی، هنجارسازی اجتماعی، مدیریت فضای کسب‌وکار و توسعه منابع حمایتی از سوی دیگر است.
نتیجه‌گیری: مطابق یافته‌های تحقیق، وزارت علوم به همراه سایر سازمان‌های اجرایی مسئول و مرتبط می‌بایست برای ورود دانشجویان دختر به حوزه کسب‌وکارهای نوپا اقدام به پیاده‌سازی سازوکارهایی مانند باشگاه گفتمان‌سازی، کانون توسعه و ساخت، کمیته اندیشه‌ورز فراگیر و هسته پشتیبان کسب‌وکار نموده تا به‌صورت گام‌به‌گام و هدفمند بسترهای لازم در این خصوص فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a framework for the successful entry of female students into the field of start-ups

نویسنده [English]

  • mohammadreza fallah
Hazrat-e Masoumeh Masoumeh University
چکیده [English]

The high rate of female students entering higher education has led policymakers to seek alternative strategies to attract this segment of society to the labor market; In the meantime, guiding these students to start-ups can be a good mechanism for job creation and sustainable development.
Methodology: The approach of the present research is qualitative, in terms of the type of purpose, applied and in terms of nature and method, descriptive-analytical. The statistical population of this project consists of women entrepreneurs active in various fields of start-ups who have been selected by purposive sampling method. The data collection tool was exploratory interview that theoretical saturation was obtained through interviews with 18 participants.
Results: The method of data analysis is content analysis, as a result of which 124 concepts were labeled in 36 primary codes, eight selection codes, four organizing codes and two comprehensive codes. Findings show that the successful entry of female students into the field of start-ups requires policymakers to pay attention to issues such as "multiple empowerment" with dimensions such as business culture, development of individual capabilities, purposeful learning and strengthening social interactions such as "building capacity". On the other hand, social normalization, business environment management and development of support resources.
Conclusion: It is suggested that the Ministry of Science, along with other institutions, implement mechanisms such as Dialogue Club, Development and Construction Center, Inclusive Thinkers Committee and Business Support Core to provide the ground for female students to enter the field of start-up businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Start-ups
  • Student girls
  • Multiple empowerment
  • Targeted capacity building
  • Content analysis