نویسنده = حمید رضا یزدانی
تأثیر تصویر کشور مبدأ و تلاش‌های بازاریابی در ارزش ویژه خرده‌فروشی برند

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 79-96

علیرضا کاملی؛ حمید رضا یزدانی؛ نادر سید امیری


بررسی رابطه مشتری گرایی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

حمید رضا یزدانی؛ علی زارع میرک آباد؛ محمد حسین نصیری؛ مهدی اسد نژاد