کلیدواژه‌ها = نظریه برخاسته از داده‌ها
ارائه الگوی هویت شرکتی بانک

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 13-28

طهمورث حسنقلی‌پور؛ علی دیواندری؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مجتبی براری


تدوین الگوی مدیریت ارتباط با دانشجو در دانشگاه‌های ایران

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 69-84

بابک سهرابی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ امیر خانلری؛ سید وحید اسکویی