کلیدواژه‌ها = مشتری مداری
ارتباط توزیع قدرت میان واحدهای بازاریابی و فروش با عملکرد تجاری

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 105-122

مصطفی قاضی‏ زاده؛ عبدالرضا بیگی‏ نیا؛ رقیه روشن‏ قیاسی


با عملکرد (CRM) رابطه مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1389

حبیب الله طاهرپور کلانتری؛ احمد طیبی طلوع