کلیدواژه‌ها = قابلیت عملیاتی
تبیین الگوی عملکرد اتحادهای راهبردی: رویکرد مبتنی بر قابلیت‌ها

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 13-28

منیژه قره‌چه؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ وحید مکی‌زاده