کلیدواژه‌ها = کنترل راهبردی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل کنترل راهبردی در صنعت روغن کِشی

دوره 19، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 41-63

10.29252/jbmp.2021.217502.0

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ وحید نورنژادونوش


2. توسعه یک چارچوب مفهومی جدید از سیستم‌های کنترل سازمانی مبتنی بر نگاه بسته‌ای

دوره 13، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 67-86

سید محمود حسینی؛ علی رضائیان؛ منیژه قره‌چه