کلیدواژه‌ها = تبلیغات توصیه‌ای
تأثیر شهروندی شرکتی بر وفاداری مشتریان و تبلیغات توصیه‌ای

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 179-196

مرتضی سلطانی؛ محد رحیم اسفیدانی


تأثیر تبلیغات توصیه‌ای بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 49-67

محمد رضا حمیدی‌زاده؛ منیژه قره چه؛ اکرم هادی‌زاده مقدم؛ سیروس سلیمی‌پور****