تأثیر قیمت‌گذاری مرجع بیرونی بر فرآیند تصمیم‌گیری خریدار در مراکز تجاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

3 استادیار ریاضی آمار، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

هدف پژوهش بررسی اثر قیمت مرجع بیرونی بر تمایل به خرید، ارزش درک شده از معامله، شک و تردید نسبت به معامله و نگرش نسبت به معامله در شرایطی که طبقه محصول، عامل جنسیت، محدودیت زمانی خرید تاثیر تعدیل کنندگی ایجاد می کنند. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، آزمایشی از نوع طرح های عاملی 2*2*2 است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان یکی دانشگاه­های ایران است، و برای جمع آوری داده­ها از طریق پرسشنامه بسته و به صورت حضوری صورت گرفت. روش تحلیل داده از طریق تحلیل واریانس دو سویه با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 18 انجام شده است. نتایج نشان داد، قیمت­های مرجع غیرقابل باور در زمانی که محدودیت زمانی وجود داشته باشد، صرف نظر از نوع محصول و جنسیت پاسخگو، بر ابعاد تصمیم­گیری تاثیر بیشتری می­گذارد. استفاده از استراتژی­های قیمت­گذاری رفتاری متناسب با ویژگی­های افراد و همچنین متناسب با نوع محصول از لحاظ کارکردگرا و لذت­گرا برحسب محدودیت زمانی ایجاد شده در فرآیند تصمیم­گیری می­تواند متغیر باشد. این مطالعه برای اولین بار در کشور ایران باتوجه به تورم بالای 10% انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the External Reference Pricing on the Buyer Decision Making Process in The Shopping Centres

نویسندگان [English]

  • Kambiz Heidarzadeh 1
  • saeed Jalaian 2
  • Mohsen Khonsiavash 3
1 Faculty of management and economic, Science and research islamic azad university of iran
2 Faculty of management and economic, Science and research islamic azad university of iran
3 Faculty of Basic Science, Science and research islamic azad university of iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • External reference prices
  • Behavioral Economic
  • Time Pressure
  • Product Category
  • factorial design