نویسنده = عباسعلی رستگار
ارائه مدل علّی متغیرهای مرتبط با قصد خرید مجدد در حراج آنلاین B2C

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 144-168

10.52547/jbmp.20.45.144

عباسعلی رستگار؛ سیما علی پور؛ مریم اصغری نجیب


ارائه مدل شناسایی مشکلات ورود به بازارهای آنلاین کسب و کار با کسب و کار

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398

10.29252/jbmp.18.38.87

محسن کرمی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ داوود فیض؛ محمدرحیم اسفیدانی


الگوی نظام‌مند افزایش سودآوری ازطریق مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 117-137

علیرضا مؤتمنی؛ عباسعلی رستگار؛ امین همتی