کلیدواژه‌ها = وفاداری مشتری
طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران

دوره 11، شماره 10، خرداد 1391

محمدرضا حمیدی زاده؛ نسرین جزنی؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

سیدرضا سیدجوادین؛ علیرضا امینی؛ زهرا امینی