کلیدواژه‌ها = تصویر برند
تأثیر ابعاد شخصیت برند بر تصویر برند و وفاداری مشتریان

دوره 16، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 33-47

سعید شیر کوند؛ امیر خانلری؛ مهسا حسینی


درک تصویر برند با استفاده از روش استخراج استعاره‌های زالتمن

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 155-170

رویا شاکری؛ امیر خانلری


عوامل موثر بر نگرش تعمیم برند و تاثیر تبلیغات بر رفتار مصرف کننده

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 159-174

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ زینب زارع‌پور


عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر برند و نقش تعدیل کنندگی نیاز به منحصربه‌فرد بودن و ظاهربینی مشتریان

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 159-176

غلامحسین خورشیدی؛ رضا قنبرزاده میاندهی؛ سینا فخارمنش


شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تصویرسازمانی با رویکرد تحقیق آمیخته

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

علی علی دیواندری؛ اشکان الهیاری؛ مجتبی براری