کلیدواژه‌ها = قابلیت‌های عملیاتی
رابطه قابلیت‌های پویا و عملکرد شرکت با میانجی‌گری قابلیت‌های عملیاتی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 125-140

علی حیدری؛ علی دیواندری؛ سید محمد اعرابی؛ نادر سید کلالی


شناسایی و ترکیب قابلیت‌های سازمانی در موفقیت رقابتی صنعت نوشیدنی

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 51-67

محمد علی شاه حسینی؛ محمد هادی رنجبر؛ مسعود کیماسی