کلیدواژه‌ها = برندسازی
طراحی الگوی فرآیند کارآفرینی مبتنی بر برندسازی: مورد مطالعه برند پنتر در صنعت نوشت افزار

دوره 20، شماره 48، دی 1400، صفحه 13-42

10.52547/jbmp.20.48.13

مهرداد عالی پور هریسی؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ محمد رضا زالی


آسیب شناسی برند سازی در صنعت دارویی ایران

دوره 18، شماره 37، خرداد 1398

10.29252/jbmp.18.37.139

طیبه باقلی؛ محمود محمدیان؛ وحید ناصحی فر؛ سعید صحت


طراحی مدل هویت برند در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397

زهرا برزگرترمی؛ سید مهدی جلالی؛ فریز طاهری کیا